Over mij

Mijn naam is Jolande Blanken en vanaf 1981 ben ik werkzaam in de zorg.
Mijn werkzaamheden vanaf die tijd zijn: het werken met meervoudig gehandicapte kinderen, activiteitenbegeleidster op een activiteitencentrum, het werken als persoonlijk begeleidster op een woongroep voor ouderen en voor schoolgaande kinderen met een licht verstandelijke beperking.

2015-10-09 12.53.52 (1)Vanaf 1998 t/m 2015 ben ik werkzaam geweest als ambulant begeleidster bij de Gemiva-SVG.
Mijn werkzaamheden waren het begeleiden van mensen met een beperking die zelfstandig wonen.
Te denken aan mensen met PDD-NOS/ Asperger, NAH, psychische problematiek en gezinnen met kinderen, die om wat voor reden dan ook de regie in hun leven (even) kwijt zijn. In het jaar 2000 heb ik de cursus begeleid zelfstandig wonen  gevolgd en die met succes afgerond.

Omdat ik in mijn werk veel te maken heb met mensen met schulden en schuldhulpverlening ben ik in 2012  bij het opleidingsinstituut “Praktikos” de modules Beschermingsbewind in de praktijk en Problematische schulden gaan volgen en heb deze met goed gevolg afgerond.

In 2015 ben ik voor me zelf begonnen als Zzp-er, wat me prima bevalt. Het sluit prima aan bij mij visie waar ik het belangrijk vind dat de mensen waarvoor ik werk de regie in hun eigen leven houden,  Daarbij staat de keuzevrijheid voorop! Ik vind het belangrijk dat een client zich veilig en op zijn/haar gemakt voelt en er een klik is.
Door de invoering van de participatiewet in 2015 ben ik de opleiding Zorgconsulent gaan volgen bij Trompetter & Partners waar in juni van dat jaar mijn diploma heb behaald.
Dit om meer inzicht te krijgen in de 3 wetten, Wlz, Wmo en Zvw, zodat ik de cliënt beter van advies kan voorzien en weet wat er gaande is in “Zorgland”
Regelmatig volg ik bijscholingen en heb ik contact met Per Saldo ( Belangen vereniging Pgb ) om zo goed op de hoogte te kunnen blijven van alle nieuwe ontwikkeling.

Het woordje “op eigen kracht” spreekt mij erg aan.
Niet kijken naar je beperking, maar kijken naar wat je kunt en waar je nog wat hulp bij kunt gebruiken!

Ik kan goed luisteren en oplossingsgericht werken, ben betrouwbaar, eerlijk, vrolijk, enthousiast en flexibel, ik doe mijn werk met veel plezier!

Sinds mei 2017 ben ik een samenwerkingsverband aangegaan met de KZO.
De KZO is een samenwerkingsverband van kleinschalige zorgondernemers in het Groene Hart.
De ondernemers zijn gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Leiden en Kaag en Braassem.
De organisatie behartigt de belangen van van zorgbehoevende cliënten, waarbij persoonlijk keuzevrijheid van cliënten voor specifieke  zorg of zorgaanbieder centraal staat.

logo KZO

Ik zou graag mijn kennis met u willen delen.
Heeft u hulp nodig neemt u dan gerust contact met mij op!

Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend!

Ondersteunende begeleiding kan bekostigd worden vanuit het Pgb.